دپارتمان کیفری

7 / 100 امتیاز سئو

دپارتمان کیفری
در دپـارتمان کیفـری بـا تـوجه به تـخصص و تجـربه و همچنـین تحصیلات آکادمیـک تـخصصی وکلای عضو دپارتمان دعوی ذیل پذیرش می شود
کلاهبرداری – خیانت در امانت – معامله ربوی – تهدید – معامله به قصد فرار از دین – جعل و استفاده از سند مجعول – مزاحمت و ممانعت از حق- تخریب و اتلاف اموال – سرقت – صدور چک بلامحل – سرقت چک و اسـناد – ثبت ملک غیر – تبانی برای بردن مال غیر -جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ رابـطه نـامشـروع و اعمـال منـافی عـفت – تـوهیـن و افتـراء – آدم ربـایی فروش مال غیر – معامله معارض – امتناع از تحویل یا تحصیل طفل – تهدید به قتل وغیره

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *