دپارتمان داوری

1 / 100 امتیاز سئو

دپارتمان داوری
بحث در مزایا و محاسن داوری بسیار است و فقط به ذکر این نکات بسنده می شود با توجه به ازدحام و حجم کاری بالای محـاکم دادگستری و بعضا عـدم وجود وقت کافی برای برسی کامل دفاعیات و استماع مبسوط اظهارت طرفین دعوی و عدم رسیدگی تخصصی از یک سو و هزینه های بالای رسیدگی بابت تمـبر ابطالی دعـاوی از سـوی دیـگر و با توجه به حمـایت های انجـام شده قـانونـگداز از داوری ، طرفیـن قرارداد و هچنیـن طرفـین اختلافات حقـوقی می توانند دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند ، گروه حقوقی ، ملکی وکلای آسمان ضمن پذیرش داوری با توضیحات آتی خاطرنشان میگردد کلیه دعاوی مربـوط به توافق نامه داوری و دیگر دعاوی مربوط به تخلـفات داوری توسط وکلای این دپارتمان پذیرش می شود
گروه حقوقی و ملکی آسمان مفتخر است با تشکیل هیات داوری متشکل از 3 نفر وکیل پایه دادگستری و قاضی بازنشسته دادگستری و 2 نفر مهندس عمران دارای پروانه نظام مهندسی اقدام به پذیرش داوری کلیه اختـلافات مراجعین محترم نمایید
گروه حقوقی ملکی آسمان آمادگی خود را جهت همکاری با تمام دفاتر املاک جهت درج نام این گـروه به عنـوان داور کلیـه قراردادها به ویـژه قرارداد های مشـارکت در ساخت اعـلام می نماید تا با بدون پرداخت هیـچ هزینه نـام این گروه به عنوان داور تعیین و نماینده گروه جهت امضا قرارداد و پذیرش داوری حین تنظیم قرارداد حاضر شوند همچنین در صورت توافـق بـا پرداخت هزینه مناسب تنظیم قرارداد نیز تحت نظارت وکلای این گروه تنظیم می گردد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *