دپارتمان حقوقی

7 / 100 امتیاز سئو

دپارتمان حقوقی
در دپـارتمان حقـوقی با توجه به تخصص و تجـربه و همـچنین تحصیـلات آکادمیک تخصصی وکلای عضو دپارتمان دعاوی ذیل پذیرش می شود:
الـزام به ایفای تعهدات _ مطالبه وجه التزام قرادادی _ ابطال قرارداد – اعمـال خیارات و فسخ مطالبه حساب دوران وکالت دعوی مطالبه سهـم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست _ مطالبه اجور معوق الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت – مطالبه اجرت المثل – تشخیـص صحت تاریخ معامله (وحدت رویه 545-30/11/1369) مهـر و موم وتحـریر و در خواست تحریر ترکه _نصب قیـم ،عزل قیم ، نصب امیـن ،ضم امین – صدور حکـم موت فـرضی – صدور حکم حجـر- تعیین تاریخ حجر – بطـلان ترکه الـزام به فروش ترکه – اخراج ثلث از مـاترک – گواهی رشد – گواهی حصر وراثت – تنفیذ وصیت نامه – دعوای الزام به استرداد سند و …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *