دپارتمان تجاری

9 / 100 امتیاز سئو

دپارتمان تجاری

در دپـارتمان تجـاری با تـوجه بـه تخصص و تجـربه و همچنیـن تحصیلات آکادمیک تـخصصی وکلای عـضو دپارتمان دعـوی ذیـل پـذیرش می شود
دعاوی مربـوط به چـک ، سـفته ، بـرات ، قبـض انبـار و فـاکتور – دعـوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه – مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…- اسناد عادی – ابطال سهام شرکت – الزام به انتقال سهم یا شرکت – انحلال شرکت بازرگانی – بطـلان شرکـت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عـقد – استرداد لاشه چـک ،سفته و برات – دعـوای ثبت علایم تجـاری و اختراع – دعـوای اعتبار ورشکسته _ثبـت و تغـییرات انـواع شرکت های بازرگانی و تعاونی – ثبت برند – ثبت طرح صنعتی – ثبت اختراع کلیه دعاوی مربوط به مسئولیت مدیران شرکت های تجاری و غیره

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *